Participatieraad toetst beleid; vooraf en in de praktijk


De Participatieraad Zwolle is van start. Al in haar eerste weken gaf ze advies op het nieuwe Jeugdbeleid. Daarnaast dachten leden van de Participatieraad schriftelijk en tijdens bijeenkomsten al mee over bijvoorbeeld het functioneren van de thuiszorg en het aanbestedingsproces Diensten in en aan Huis in Zwolle.

participatieraad zwolle 14 kopieWederzijds begrip
Voorzitter Rabia Madarun kijkt vol verbazing terug op het werk dat de Participatieraad de afgelopen maanden wist af te ronden. Vooral de decentralisatie van verschillende zorgtaken naar de gemeente op 1 januari 2015 zorgde voor veel tijdsdruk. Rabia: “Op 1 juli gingen we van start, op 2 juli hadden we onze eerste bijeenkomst en diezelfde maand brachten we al ons eerste advies uit.” Een advies dat volgens de voorzitter goed werd ontvangen: “Dat merkten we aan de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders en door de goede samenwerking met medewerkers van de gemeente. Zowel de Participatieraad als de gemeente stonden in aanloop naar 1 januari onder grote tijdsdruk. We hebben daardoor begrip voor elkaars positie en we kijken hoe we elkaar zo goed mogelijk kunnen helpen.”

Ervaringsdeskundigen
De Participatieraad focuste in 2014 op de totstandkoming van nieuw beleid. Tegelijk realiseert Rabia zich dat het werk voor de leden van de Raad nu pas echt begint: “Sinds 1 januari worden de haken en ogen van het nieuwe beleid zichtbaar. Wij hebben de ambitie om deze geluiden op te vangen en te delen met het College.”

De voorzitter geeft aan dat de Participatieraad voor het uitvoeren van haar werk continu in verbinding moet staan met de samenleving. Daarin steunt de Participatieraad Zwolle onder meer op haar persoonlijke netwerk, contacten met cliëntenraden en haar unieke samenstelling. Rabia: “Onze Raad bestaat niet uit professionals, maar uit ervaringsdeskundigen. Onze leden ondervinden de impact van nieuw beleid soms letterlijk aan den lijve. Ze weten waarover ze spreken.”

Contact met de samenleving
Ondanks de hoopvolle start wil Rabia de komende maanden nog sterker inzetten op het verbinden van de Participatieraad Zwolle en inwoners van de stad. “We willen een open houding tonen, meer bekendheid krijgen en laten zien welke adviezen we geven”, zo legt de voorzitter uit. Op Facebook kunnen Zwollenaren al met de Participatieraad in contact komen: facebook.com/participatieraadzwolle.

[Dit interview verscheen eerder in Meedoen, een uitgave van de gemeente Zwolle]