Participatieraad zoekt leden klankbordgroep WMO


klankbordgroep

Sinds 1 juli 2014 adviseert de Participatieraad de gemeente Zwolle over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Om deze rol nog beter in te vullen, maakt de raad gebruik van klankbordgroepen.

De klankbordgroep WMO is op zoek naar nieuwe leden. Ook jij kan met ons meedenken over het WMO-beleid van de gemeente.

Heb je ervaring met ambulante begeleiding, dagbesteding of dagopvang, kortdurend verblijf of ben je mantelzorger? Dan nodigen we jou uit lid te worden van onze klankbordgroep.

We horen daarin bijvoorbeeld graag wat er met de nieuwe regelgeving voor jou veranderde. Samen met jou bespreken we wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan – of moet. We zijn vooral benieuwd naar je persoonlijke ervaringen.

Lijkt het jou nuttig, waardevol of leuk om enkele keren per jaar met ons mee te denken over het WMO-beleid van de gemeente Zwolle? Meld je dan nu aan voor onze klankbordgroep via info@participatieraadzwolle.nl. Daar kun je ons ook bereiken wanneer je graag eerst meer informatie ontvangt.

Iedere Zwollenaar die in aanraking komt met de WMO kan zich opgeven. In totaal biedt de klankbordgroep plek aan vijftien personen, allen met een verschillende achtergrond.