Cluster GGZ Zwolle zoekt voorzitter


Het Cluster GGZ is een collectieve belangenbehartiger voor alle cliënten en direct betrokkenen van de GGZ. Het Cluster signaleert wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan – of moet – en adviseert daarover aan de Participatieraad. Het Cluster bespreekt wat nieuwe (gemeentelijke) regelgeving voor cliënten GGZ betekent.

Het Cluster is op zoek naar een voorzitter.

De voorzitter die we zoeken is een enthousiast, nieuwsgierig en gedreven persoon met een groot, relevant netwerk in de Zwolse samenleving. En heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken, met name op het terrein van de GGZ.

De voorzitter is goed ingevoerd in de materie van GGZ en Wmo en heeft bij voorkeur ervaringsdeskundigheid. De voorzitter is onafhankelijk en werkt intensief samen met de secretaris.

 

Wie wij zoeken

–       U kunt makkelijk coördineren en geeft op een natuurlijke wijze leiding

–       U bent in staat de leden van het Cluster te inspireren

–       U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de vergadering en de besluitvorming

–       U kunt goed samenwerken en weet wanneer u moet delegeren

–       U bent een sterke communicator

–       U bent het boegbeeld van het Cluster GGZ en kunt het Cluster naar buiten toe representeren

–       U bent een betrokken inwoner van Zwolle die op persoonlijke titel spreekt

–       U denkt vanuit cliënt- en inwonersperspectief met als insteek hoe gemeentelijk beleid uitpakt voor de inwoners van Zwolle

 

Vragen en reageren

Wilt u nadere informatie over de functie neemt u dan contact op met de heer C. van Tongeren (ondersteuner Cluster GGZ, tel. 06-10002232) of via het mailadres ggzcluster@gmail.com.

Heeft u belangstelling voor het voorzitterschap van het Cluster GGZ? Stuurt u dan uiterlijk 8 februari 2017 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar ggzcluster@gmail.com. In uw sollicitatiebrief lezen we graag waarom u voorzitter wilt worden, uw relevante ervaring en wat uw visie is op denken en inbreng vanuit cliënt- en inwonersperspectief met name op het terrein van de GGZ.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 17 februari.