Participatieraad zoekt nieuwe reserveleden


De Participatieraad Zwolle zet zich in voor gemeentelijk beleid dat aansluit bij wat mensen nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk, inkomen, wonen, participatie en leefbaarheid. We geven daarover advies aan het College van burgemeester en wethouders zodat de inwoners van Zwolle de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

We denken mee over zaken die anders kunnen en gaan in gesprek met inwoners over de gevolgen van het gemeentelijk beleid in hun dagelijks leven.

In ons werk richten we ons vooral op de inwoners van Zwolle die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. We werken mee aan een samenleving waarin iedereen gehoord wordt en iedereen er toe doet.


Wij zijn op zoek naar nieuwe reserveleden

Enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een groot, relevant netwerk in de Zwolse samenleving. En met een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken.

Reserveleden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle. Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat, vult een reservelid de vrijkomende plaats in.

Wilt u deel gaan uitmaken van de Participatieraad? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren.

 

Wie wij zoeken:

– U bent een betrokken inwoner van Zwolle die op persoonlijke titel spreekt

– U denkt vanuit cliënt- en inwonersperspectief met als insteek hoe gemeentelijk beleid uitpakt voor de inwoners van Zwolle

– U heeft affiniteit met één of meer van de hierboven genoemde aandachtsgebieden

– U kunt goed luisteren, constructief meedenken en u respecteert de inbreng van anderen

– U kunt vanuit een helicopterview gemeentelijk beleid beoordelen en van commentaar voorzien

–  U heeft geen werkrelatie of belangen die strijdig zijn met het lidmaatschap van de Participatieraad

Mocht onze keuze op u vallen dan gaat u deel uitmaken van een groep van betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Zwolle. We vragen van u of u ongeveer 10 uur per week beschikbaar bent voor onze raad.

Vanuit de Participatieraad bieden we u de gelegenheid scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken.

 

Vragen en reageren

Wilt u meer weten over de vacature? Belt u dan tijdens kantooruren met de secretaris van de Participatieraad: Joep van der Heijden, telefoonnummer 06 – 46 15 71 89.

Heeft u belangstelling om deel uit te gaan maken van de Participatieraad? Dan kunt u tot uiterlijk 31 december 2017 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae sturen naar info@participatieraadzwolle.nl ter  attentie van mevrouw R. Madarun, voorzitter van de Participatieraad.

 

In uw sollicitatiebrief lezen we graag:

· Waarom u deel wilt uitmaken van de Participatieraad;

· Wat uw visie is op denken vanuit en het leveren van inbreng vanuit cliënt- en   inwonersperspectief;

· Welke ervaring u daarmee heeft binnen het sociaal domein.

 

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op maandag 16 januari, tussen 10.00 uur – 13.00 uur en woensdag 18 januari 2018, tussen 13.00 – 16.00 uur.

U hoort uiterlijk 10 januari of u, wanneer u solliciteert, wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.