Mantelzorgadviesraad zoekt nieuwe leden


Ben jij mantelzorger? Op dit moment zoekt de Mantelzorgadviesraad een voorzitter en nieuwe leden: enthousiaste en nieuwsgierige mensen met een relevant netwerk in de Zwolse samenleving. En met een brede belangstelling voor de kansen en drempels voor mantelzorgers.

De Zwolse Mantelzorgadviesraad adviseert de gemeente over beleid rond mantelzorg. Leden van de raad zijn ervaringsdeskundigen. Ze baseren hun advies op eigen ervaringen en input van hun netwerk.

Voor het invullen van haar adviestaak onderneemt de raad verschillende activiteiten. Leden bezoeken onder meer bijeenkomsten van mantelzorgers, ze onderhouden contact met zorg- en welzijnsorganisaties en ze brengen de positie van mantelzorgers onder de aandacht bij politieke partijen. Alle leden doen dit als vrijwilliger.

Nieuwe leden

Van de nieuwe leden verwachten we:

Dat hij of zij (ex-)mantelzorger is
Gemiddeld 3 dagdelen per maand beschikbaar is
Inzet toont en enthousiast is
Meedenkt over mantelzorgbeleid als inbreng voor de gemeente Zwolle en de Participatieraad
Knelpunten rond mantelzorg signaleert en deze doorgeeft
Vragen rondom mantelzorg, vanuit diverse kanalen, kan beantwoorden

Voorzitter

Van de voorzitter vragen we daarnaast dat hij of zij:

Voor onze maandelijkse vergadering de agenda mee opstelt
Onze maandelijkse vergadering voorzit
Over een natuurlijk overwicht beschikt
Contacten met de gemeente onderhoudt over onder andere de subsidieaanvraag en ons activiteitenplan
Contacten onderhoudt met voor de Mantelzorgadviesraad relevante instellingen en organisaties

Wie ons verder kan helpen 

Wil je geen lid worden van de Mantelzorgadviesraad, maar heb je wel affiniteit met mantelzorg? Draag je mantelzorg een warm hart toe? En wil je ons ondersteunen bij allerlei activiteiten? Meld je dan ook aan!

We zoeken mensen die:

Af en toe een bijdrage willen leveren aan het werk van de Mantelzorgadviesraad
Signalen willen doorgeven over knelpunten en kansen voor mantelzorg in Zwolle.

Heb je belangstelling om deel uit te maken van de Mantelzorgadviesraad Zwolle? Stuur dan uiterlijk 9 juli een email naar wjagtenberg49@gmail.com. Wil je eerst meer weten over de vacatures? Neem dan contact op met Wil Tanja – Jagtenberg via 038 – 4211943 of Joep van der Heijden via 06 – 46157189.