Thema Participatie

Denkt u met ons mee?

Op 23 april mocht de Participatieraad meedenken tijdens een werksessie waarbij partners van de gemeente Zwolle met elkaar in gesprek...

Thema Adviezen, Participatie, Wonen, welzijn en zorg

Advies Mantelzorg

Voor de beslisnota Mantelzorgondersteuning en –waardering brachten we eind januari 2015 ons advies uit aan het College. Het viel ons...