Veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen


In oktober 2015 bracht de Participatieraad een advies uit over de Regionale Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019. Dat deden we samen met Adviesraden uit de regio.

Vanwege actuele ontwikkelingen verscheen er in februari 2016 een nieuwe Veranderagenda – waarin veel van onze opmerkingen en adviezen verwerkt waren. Voor deze nieuwe Veranderagenda brachten we op 16 maart – weer in regionaal verband – een nieuw advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Enkele punten uit ons advies:
– Gebruik als gemeente de grotere beleidsruimte die er sinds kort is;
– Ondersteun nieuwe wooninitiatieven van bijvoorbeeld ouders met een PGB-budget;
– Erken dat er een groep mensen is die levenslang beschermd wonen nodig heeft en waar doorstroom niet aan de orde is.

Lees het volledige advies >>