Transformatie sociaal domein


De gemeente Zwolle werkt aan de transformatie van het sociaal domein. Met andere woorden: zorgdragen voor de juiste ondersteuning van inwoners van Zwolle die dat nodig hebben, terwijl er minder budget beschikbaar is. En zorgdragen dat iedereen in Zwolle naar vermogen mee kan doen.

De plannen hiervoor staan in de nota Transformatie in het sociaal domein.

Als Participatieraad brachten we deze week een advies uit over de nota. We lieten het College van burgemeester en wethouders weten het te betreuren dat er bij het opstellen van de nota geen inwoners van Zwolle betrokken zijn. Om hen draait het tenslotte.

We schreven te verwachten dat dit in het vervolgtraject meer dan goed gemaakt wordt. Heb je ideeën hoe dat zou kunnen? Laat ze ons dan graag weten via info@participatieraadzwolle.nl.