Informatienota asielzoekers en statushouders

In 2014 is de instroom van vluchtelingen naar Europa fors toegenomen. Nederland, en dus ook Zwolle, staan voor de opgave een deel van deze vluchtelingen op te nemen. In de Informatienota asielzoekers en statushouders in Zwolle geeft de gemeente Zwolle aan hoe zij deze opvang wil organiseren.

De Participatieraad bracht over deze nota een ongevraagd advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders. We geven aan dat het snel leren van de Nederlandse taal bij de opvang absolute voorrang moet krijgen. Maar dat daarnaast ook gewerkt moet worden aan integratie en meedoen in de samenleving.

Wil je ons hele advies lezen? Klik dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *