Margriet Bijker is binnen de Participatieraad lid van de werkgroep Jeugd. Het grootste deel van haar werkzame leven stond ze voor de klas. Daarnaast w…

Margriet Bijker is binnen de Participatieraad lid van de werkgroep Jeugd. Het grootste deel van haar werkzame leven stond ze voor de klas. Daarnaast was ze als landelijk coördinator van het bestuurlijk samenwerkingsverband voor onderwijs aan schipperskinderen voor een deel vrijgesteld van lesgeven. De kennis en ervaring uit die periode zet ze nu graag in bij de onderwerpen passend onderwijs en bij jeugdzorg.

“Deelnemen aan de samenleving kan als je gehoord wordt door de mensen die sturen en beleid maken,” zegt Margriet. Daarvoor wil ze zich inzetten en samen met de andere leden van de Participatieraad een schakel zijn tussen met name de kwetsbare medeburgers en de beleidsmakers van de stad. Ze wil verbinden, luisteren, organiseren en met elkaar zoeken naar oplossingen.

Bij passend onderwijs vindt Margriet het belangrijk dat het beste uit, vaak kwetsbare, kinderen naar boven wordt gehaald. Biedt de school dát onderwijs dat bij het kind past, krijgt het kind onderwijs op maat, zodat het hem verder brengt en gelukkig maakt?

“Daarvoor hebben we input nodig van de inwoners in de stad,” zegt Margriet. “Hoe werken betrokken instanties samen om te zorgen dat deze kinderen een plaats krijgen waar ze recht op hebben, samen met de mensen om hen heen?”

Heb je tips voor Margriet? Laat ze dan graag weten via info@participatieraadzwolle.nl.
Source

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *