Experiment bijstand


De gemeente Zwolle start een experiment om meer inwoners met een bijstandsuitkering de kans te bieden om mee te doen in de samenleving. In een onderzoek kijkt de gemeente wat het resultaat is van minder regels bij de uitvoering van de Participatiewet. Hierbij gaat de gemeente meer uit van vertrouwen dan van controle.

In ons advies gaven we aan het experiment van harte te ondersteunen. Wil je lezen welke suggesties we de gemeente deden, klik dan hier. De reactie van het College op ons advies vind je hier.