Voorstel maatschappelijke participatie


Zwolle heeft als uitgangspunt dat iedereen mee kan doen naar vermogen. Zij vroeg de Participatieraad advies uit te brengen over een voorstel voor maatschappelijke participatie. Het gaat hierbij om het betrekken van inwoners die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen, die soms fysieke of psychische belemmeringen hebben, laaggeletterd zijn en soms armoede kennen.

Klik hier om ons advies te lezen.