Op 28 februari organiseerde de Participatieraad voor de tweede keer een Meet en Greet voor cliëntenraden en patiëntenorganisaties. Doel was elkaar bet…


Op 28 februari organiseerde de Participatieraad voor de tweede keer een Meet en Greet voor cliëntenraden en patiëntenorganisaties. Doel was elkaar beter te leren kennen: Participatieraad en organisaties maar ook organisaties onderling.
Eén van de programmaonderdelen was een gesprek aan vier Thematafels met leden van de drie werkgroepen van de Participatieraad en het cluster GGZ. [ wil je meer weten, klik dan hier ]

Aan de Thematafel van de werkgroep Jeugd stond de vraag centraal of gezond opgroeien voor alle Zwolse jongeren haalbaar is. Dilemma’s die op tafel kwamen, waren armoede, schulden, culturele achtergrond en invloeden van buitenaf. Via scholen en sportverenigingen zijn er mogelijkheden om alle jongeren met gezonde voeding te laten kennismaken en te laten bewegen. Het dilemma hierbij is dat het via een sportvereniging lastig kan zijn omdat kwetsbare kinderen vaak geen aansluiting hebben in de groep.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt in de regio Zwolle echt inclusief wordt? was het thema van de werkgroep Werk, Inkomen en Participatie. De groep die meedacht bestond voornamelijk uit mensen voor wie de arbeidsmarkt een grote afstand heeft. Daarnaast waren er mensen die zich professioneel gezien met het thema bezig houden.
De Thematafel gaf inzicht in wat werkzoekenden zelf denken nodig te hebben om aan het werk te komen en hoe zaken beter georganiseerd kunnen worden.

De werkgroep Zorg, Welzijn, Wonen en Leefbaarheid besprak, aan de hand van vier stellingen, aan haar Thematafel het onderwerp Kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen?
Eén van de conclusies was dat er steeds meer behoefte is aan bouwprojecten waar men naar elkaar omkijkt en die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Deze projecten komen moeizaam van de grond. Er zijn echter al verschillende woongebouwen waar ruimte is voor ontmoeting en waar zorg makkelijk te regelen is.

Het Cluster GGZ sprak met de bezoekers van de Meet en Greet over stigmatisering, haar speerpunt in 2019. Het gesprek ging voornamelijk over wat er in de wijk gebeurt. Is het nodig dat de gemeente of een woningcorporatie aan bewoners meedeelt dat één of meerdere mensen met een psychische kwetsbaarheid in de buurt komen wonen?
En niet alle zorg hoeft via professionals te lopen: buurtbewoners tonen vaak grote betrokkenheid bij mensen die extra zorg nodig hebben.

Als Participatieraad kregen we waardevolle informatie vanuit de Thematafels. De werkgroepen en het Cluster GGZ zijn daarmee nu aan de slag.
Source