‘Schuldhulpverlening kan efficiënter en goedkoper’ – De publieke tribune


Volgens Eelke Blokker kan de schuldhulpverlening efficiënter en goedkoper. Bent u het daarmee (on)eens of heeft u andere ideeën hoe het anders én beter kan in het sociaal domein? Laat het ons weten via info@participatieraadzwolle.nl

‘Schuldhulpverlening kan efficiënter en goedkoper’ – De publieke tribune

De maatschappelijke kosten van schulden zijn jaarlijks maar liefst elf miljard euro. Hulpverlening kan beter, efficiënter en goedkoper, laat Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden zien. Hij gaat met praktische oplossingen het bureaucratisch moeras te lijf.


Source