Tekorten jeugdzorg en GGZ: open brief en oproep aan kabinet | VNGDe VNG heeft een duidelijke oproep voor het kabinet. Ben jij het met ze eens of oneens?

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/tekorten-jeugdzorg-en-ggz-open-brief-en-oproep-aan-kabinet

Tekorten jeugdzorg en GGZ: open brief en oproep aan kabinet | VNG

Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.


Source