Er zijn geen tekorten in de jeugdhulp


Wat vind jij van dit betoog? Kan jij je er in vinden of ben je het er juist niet mee eens?

Er zijn geen tekorten in de jeugdhulp

Framing? Ja en nee. Het is wel duidelijk dat de uitgaven van de gemeenten aan jeugdhulp de inkomsten vanuit het Rijk in ruime mate overstijgen.


Source