Voorjaarsnota en Gemeentefonds 2019 – WMO-Wijzer


Voorjaarsnota en Gemeentefonds 2019 – WMO-Wijzer

In de voorjaarsnota 2019 rapporteert het kabinet over de uitvoering van de begroting 2019 en verder. In de meicirculaire gemeentefonds 2019 is de besluitvorming uit de voorjaarsnota die de gemeenten raakt verder uitgewerkt.


Source