De Wvggz vanuit cliëntenperspectief!…

De Wvggz vanuit cliëntenperspectief!
De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) stelt dat cliënten invloed moeten hebben tijdens de hele periode van verplichte zorg. Hulpverleners moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg evalueren. Ook familieleden en andere naasten worden betrokken.
Voor cliënten en hun naasten heeft de nieuwe wet veel gevolgen. Gemeenten willen de uitvoering zo goed mogelijk organiseren en zijn benieuwd naar de ervaringen en ideeën van cliënten.

Heb jij ervaringen en zou je de volgende vragen willen beantwoorden?
1. Is er iets veranderd door de nieuwe wet?
2. Hebben deze veranderingen ook gevolgen gehad voor jou of jouw naasten?
3. En levert problemen en vraagstukken op?
4. Weet je oplossingen voor deze problemen en vraagstukken?

Een specifieke vraag over de crisismaatregel.
De Wvggz schrijft voor dat, voordat een crisismaatregel wordt opgelegd, de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om te worden gehoord. Dat horen wordt vaak door de burgemeester gedaan. Op het moment dat er een crisis is, is de crisisdienst ter plaatse bij de betrokkene. Nadat de psychiater een medische verklaring heeft opgesteld, krijgt de betrokkene de gelegenheid om telefonisch gehoord te worden door de burgemeester. De crisisdienst belt de burgemeester en geeft de telefoon door aan de betrokkene. Burgemeesters zijn getraind in het ‘horen, zodat zij voldoende de voorkeuren van de betrokkene kunnen uitvragen. Uiteindelijk heeft de burgemeester (volgens de wet) de beslissingsbevoegdheid om wel of geen crisismaatregel op te leggen; op basis van de medische verklaring van de psychiater, eventuele eerdere machtiging voor verplichte zorg, het horen en de eventuele crisiskaar van de betrokkene.

5. Je bent betrokkene in een crisissituatie of je bent als naaste betrokken bij een crisissituatie. Wat zou dan voor jou op dat moment belangrijk zijn?

6. Denk je dat het horen door de burgemeester een toevoegde waarde heeft voor de betrokkene? Licht jouw antwoord toe.

Je kunt jouw antwoorden mailen naar r.vedders@zorgbelang-overijssel.nlSource

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *