Op de raadsagenda van ma 9 nov: informat…


Op de raadsagenda van ma 9 nov: informatieronde evaluatie proces faillissement jeugdzorgaanbieder Pro Juventus + raadsdebat doorontwikkeling Gemeentelijk grondstoffenplan Zwolle zonder afval. Wil je iets kwijt over dit onderwerp aan de raad? Kijk op www.zwolle.nl/…/gemeenteraad-praat-over-plan-zwolle-zonder-… #zgr
Source