Afgelopen woensdag spraken we met wethou…

Afgelopen woensdag spraken we met wethouder Michiel van Willigen over o.a. de problematiek rondom de drugs 3MMC en lachgas: De Participatieraad heeft eind vorig jaar de signalen betreffende drugs 3MMC onder de aandacht gebracht van de gemeente en de jongerenraad. Deze heeft diverse zaken geïnventariseerd. Richting jongeren worden acties ondernomen en jongerenwerkers voeren gesprekken.

Michiel van Willigen geeft aan dat drie portefeuillehouders hier aandacht voor hebben. Er is een breed urgentiebesef binnen het college. De gemeente werkt intensief samen met Tactus. Er wordt preventief gewerkt om jongeren weerbaarder te maken, problemen te voorkomen en de negatieve invloed tegen te gaan. Mooi dat signalen zo goed opgepakt worden!


Kan een afbeelding zijn van 11 mensen, scherm en de tekst 'Monique Koetsheid Sameer Hannan Dineke Diender Anne Wil Lensen Aljona Wertheim Zoom user Ubro Francien Lange Alie Kleene Michiel van Willigen Karnebeek27 Shekufeh Sharda van der. NCIm dopmeijer Oebele Bergsma ElsNauta iPad 100% Mathil. Miriam 19:52 17-3-2021'


Source

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *