Jaarverslag 2021


De Participatieraad gaf 18 formele adviezen vanuit inwonersperspectief. O.a. over Wmo-vervoer, Jeugdhulp, beschermd wonen, cliëntervaringsonderzoek en nog heel veel meer.

Daarnaast spraken we uiteraard met heel veel inwoners en (belangen)organisaties, wethouders en ambtenaren.

We brachten ervaringen en signalen van inwoners in om zo te werken aan beter beleid en uitvoering voor (kwetsbare) inwoners in onze mooie stad.

Wat we gedaan hebben, hebben we kort en bondig weergegeven in ons jaarverslag.

https://participatieraadzwolle.nl/wp-content/uploads/2022/01/Jaarverslag-2021.pdf

participatieraadzwolle.nl

Source