Extra geld naar gemeenten voor versterken rechtsbescherming kwetsbare inwoners


Vanaf januari 2022 ontvangen gemeenten jaarlijks 23 tot 25 miljoen euro van het Rijk om samen met sociaal juridische partners de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners te versterken. Aanleiding zijn de maatregelen die het Kabinet neemt in reactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Extra geld naar gemeenten voor versterken rechtsbescherming kwetsbare inwonersSource