participatieraadzwolle.nl


Het cluster Ggz is er voor Zwolse inwoners met een psychische kwetsbaarheid of voor inwoners die hiermee te maken hebben in hun omgeving. De leden van het cluster Ggz, luisteren naar ervaringen van inwoners en geven via de Participatieraad daarover advies aan het college van burgemeester en wethouders.

participatieraadzwolle.nlSource