Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Advies actieplan versimpelen

De gemeenteraad van Zwolle vroeg het College van burgemeester en wethouders om een plan te maken hoe bijvoorbeeld gemeentelijke regelgeving en communicatie simpeler kan dan nu vaak het geval is. Het College heeft in het Actieplan Versimpelen aangegeven hoe zij dit wil gaan doen. Op 20 april stuurden we vanuit de Participatieraad een advies over dit Actieplan naar het College.

Ook bij het maken van dit beleidsplan heeft de gemeente weer veel mensen ‘van buiten’ betrokken. Iets wat de gemeente steeds vaker en steeds beter doet en wat de Participatieraad zeer waardeert.

Het valt ons in het Actieplan op dat de gemeente bij communicatie richting de inwoners van Zwolle vooral denkt aan schriftelijke communicatie. Eén van onze adviezen is ook gebruik te maken van bijvoorbeeld filmpjes en pictogrammen.

Wil je ons hele advies lezen? Je vindt het hier.

En heb je tips of ideeën over onderwerpen die eenvoudiger kunnen bij de gemeente? Laat ze ons dan graag weten via info@participatieraadzwolle.nl.