Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Advies handhaving in sociaal domein – Participatieraad Zwolle

[ad_1]

Sinds de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bij gemeenten ligt, is het takenpakket van de gemeente Zwolle op het terrein van welzijn en zorg aanzienlijk uitgebreid. De gemeente is daarbij niet alleen verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de zorgtaken, maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan.

Voor gemeenten is het noodzakelijk en verplicht om aandacht te besteden aan het bestrijden van fraude in het gemeentelijke zorgdomein en bij de aanbieders van zorg. Dit was voor de gemeente Zwolle aanleiding om een visie op handhaving in het sociaal domein op te stellen.

De Participatieraad schreef over deze visie een advies aan het College:

Advies handhaving in sociaal domein – Participatieraad Zwolle

Het handhavingsbeleid van Gemeente Zwolle in het sociale domein was tot nu toe vooral gericht op handhaving van het rechtmatig…
[ad_2]

Source