Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Advies handhaving in sociaal domein

Het handhavingsbeleid van Gemeente Zwolle in het sociale domein was tot nu toe vooral gericht op handhaving van het rechtmatig en doelmatig verlenen van bijstandsuitkeringen.

Met de invoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is het takenpakket van de gemeente Zwolle op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. De gemeente is daarbij niet alleen verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de zorgtaken, maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan. Tegelijkertijd verschijnen er de afgelopen jaren met enige regelmaat rapporten of mediaberichten over misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude met zorggelden.

Voor gemeenten is het noodzakelijk en verplicht om aandacht te besteden aan het bestrijden van fraude in het gemeentelijke zorgdomein.
Dit was voor de gemeente Zwolle aanleiding om een visie op handhaving in het sociaal domein op te stellen.

Wil je het advies van de Participatieraad op de Visie handhaving sociaal domein lezen? Klik dan hier. De reactie van het College van burgemeester en wethouders op ons advies kun je hier lezen. De Participatieraad wordt de komende tijd betrokken bij het concreet handen en voeten geven aan de visie.