Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Advies Mantelzorg

Voor de beslisnota Mantelzorgondersteuning en –waardering brachten we eind januari 2015 ons advies uit aan het College. Het viel ons bijvoorbeeld op dat de beslisnota zich erg toespitst op de mantelzorgwaardering. Tegelijk ging het stuk minder in op de onderliggende problematiek van mantelzorg en mantelzorgers.

Begin februari ontvingen wij een reactie van het College van Burgemeester en Wethouders.

mantelzorg