Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Advies preventie en ondersteuning zorgkosten

Op 28 mei jongstleden ontving de Participatieraad het verzoek advies uit te brengen op de Beslisnota Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019.

De gemeente ondersteunt minima, chronisch zieken en beperkten in de kosten en financiële risico’s die samenhangen met hun gezondheid.

De gemeente biedt begeleiding bij het kiezen van een passende en betaalbare zorgverzekering.

Tevens biedt de gemeente aan mensen met een laag inkomen een financiële bijdrage voor deelname aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.

De Participatieraad is enthousiast over het voorstel en de maatregelen die in de Beslisnota genoemd worden, mits deze goed worden uitgevoerd met goede voorlichting. “Het is goed wat er gaat gebeuren, maar het moet wel goed gebeuren.”

We zijn enthousiast over het effect van de bijdrage in de kosten van maatschappelijke deelname van maximaal € 120,– per persoon. Hiermee kunnen inwoners van Zwolle deelnemen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. In onze klankbordgroep Participatie & Inkomen krijgen we daar positieve signalen over.

Benieuwd naar het volledige advies? Dat lees je hier >>