Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Advies op rapport Rekenkamercommissie over inclusief beleid

In november schreven we als Participatieraad een advies over het onderzoek van de Rekenkamercommissie over inclusief beleid. Enkele brieven van de Participatieraad in de afgelopen jaren waren mede aanleiding voor het onderzoek. In onze brieven schreven we dat er in het gemeentelijk beleid meer rekening gehouden moest worden met de diversiteit en de achtergrond van mensen, zoals vluchtelingen, statushouders en mensen met een niet Westerse achtergrond.

In ons advies reageerden we ook op een reactie van het College op het rapport van de Rekenkamercommissie.

We staan als Participatieraad achter de uitgangspunten van inclusief beleid, maar constateren in ons advies dat dit de afgelopen jaren onvoldoende uit de verf is gekomen. We adviseerden de gemeente meer de regie te pakken op het terrein van integratie en inburgering en de verschillende partijen die hier bij betrokken zijn beter te laten samenwerken.

Het advies op rapport Rekenkamercommissie lees je hier >>