Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

In oktober 2015 bracht de Participatieraad een advies uit over de Regionale Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019. Dat deden we samen met Adviesraden uit de regio.

Vanwege actuele ontwikkelingen verscheen er in februari 2016 een nieuwe Veranderagenda Рwaarin veel van onze opmerkingen en adviezen verwerkt waren. Voor deze nieuwe Veranderagenda brachten we op 16 maart Рweer in regionaal verband Рeen nieuw advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Enkele punten uit ons advies:
– Gebruik als gemeente de grotere beleidsruimte die er sinds kort is;
– Ondersteun nieuwe wooninitiatieven van bijvoorbeeld ouders met een PGB-budget;
– Erken dat er een groep mensen is die levenslang beschermd wonen nodig heeft en waar doorstroom niet aan de orde is.

Lees het volledige advies >>