Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Beleidsplan schulddienstverlening

De Participatieraad Zwolle stuurde op 6 april een advies aan het College van burgemeester en wethouders, over het Beleidsplan schulddienstverlening 2017-2021. In dit plan geeft de gemeente aan hoe zij inwoners met geldproblemen wil ondersteunen. Ook beschrijft ze wat zij gaat doen om deze problemen te voorkomen.

De Participatieraad zeer tevreden dat de gemeente bij het opstellen van het beleidsplan zoveel mensen betrok: mensen met schulden, sociaal raadslieden, deurwaarders, bewindvoerders et cetera. In het beleidsplan zien we dat er goed geluisterd is naar al deze mensen.

De Participatieraad kan zich vinden in het Beleidsplan met als één van de kanttekeningen dat de doelen te weinig concreet geformuleerd zijn.

Wilt u het advies van de Participatieraad lezen, klik dan hier.

Voor de reactie van het College op ons advies, kik hier.