Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Beschut werken

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening gestopt. Toch blijft er binnen de doelgroep van de Participatiewet een kleine groep mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel begeleiding nodig heeft, dat een beschut werken plek nodig is.
Het College van Burgemeester en Wethouders maakte een plan voor beschut werken en legde dit voor advies voor aan de Participatieraad.

Hier kun je ons advies en de reactie van het College op ons advies lezen.