Gezocht: 3 procesbegeleiders voor het project ‘Samen voor preventie en normalisatie rond het jonge kind’

ADVERTENTIE

actie, activiteit, ballenGezocht: 3 procesbegeleiders voor het project

‘Samen voor preventie en normalisatie rond het jonge kind’

Praten, lopen, samen spelen: de basis voor alles leg je in je eerste levensjaren. Kleine kinderen leren in de eerste plaats in het gezin waarin ze opgroeien en verder van iedereen om hen heen. Sommige kinderen groeien op in een  ideale omgeving, maar dat is helaas niet voor alle kinderen weggelegd. Soms lukt het ouders gewoon niet altijd, wat allerlei oorzaken kan hebben. Het is dan belangrijk dat ze ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is.

Om te onderzoeken wat ouders nodig hebben in de opvoeding van jonge kinderen, start er in september 2020 een tweejarig onderzoeks- en ontwikkelproject, gericht op goede zorg voor jonge kinderen, thuis en in aansluiting op de basisschool.

Waar en door wie vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in drie Zwolse wijken: Dieze Oost, Zwolle Zuid en Stadshagen. Het onderzoek wordt gedaan door de Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle en de hogeschool Viaa. In het project wordt samengewerkt met de gemeente Zwolle, diverse scholen, GGD en de Participatieraad Zwolle. Voor dit project is geld ontvangen vanuit ZonMW.

Wat houdt het project in en wat is de rol van ouders en kinderen?

In dit onderzoeks- en ontwikkelproject hebben ouders en kinderen een belangrijke rol: zij worden nadrukkelijk betrokken bij het onderzoek. In elke wijk wordt een leergemeenschap gestart, waarvoor we per wijk een ouder zoeken die procesbegeleider is.   

Daarom zijn wij op zoek naar 3 procesbegeleiders

Profiel van de procesbegeleider

Je woont in de wijk Dieze Oost, Zwolle Zuid of Stadshagen,  je kent de wijk en bent zelf ouder van kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Je kent andere ouders in de wijk, legt makkelijk contact met hen, zodat je een leergemeenschap kunt opzetten die drie keer per jaar bij elkaar komt. De leergemeenschap bestaat uit ouders en kinderen in de wijk, de onderzoeker, de projectleider en jij als procesbegeleider. Samen denken jullie kritisch mee met het onderzoek en wat beter kan in de zorg en samenwerking voor jonge kinderen. Jij wordt dus de spil en aanjager in jouw wijk voor dit onderzoek, hebt dan ook affiniteit met het onderwerp ‘gezond opvoeden’ en weet andere ouders daarvoor te enthousiasmeren. Je werkt samen met de onderzoeker, de projectleider en de Participatieraad Zwolle. Je wilt je voor twee jaar aan dit project verbinden.

Vergoeding

Voor elke procesbegeleider is per jaar 40 uur beschikbaar in het onderzoek; dus 80 uur in twee jaar. De vergoeding per uur is € 50,00 incl. btw.

Belangstelling

Als je belangstelling hebt voor deze rol, nodigen we je graag uit om je ervaringsdeskundigheid in te zetten voor verbetering van de zorg en samenwerking rond jonge kinderen.

Stuur vóór 20 september 2020 een brief per mail naar de Participatieraad Zwolle waarin je in elk geval jouw affiniteit  met dit onderwerp vermeldt en wat je motivatie is om hierop te solliciteren. (info@participatieraadzwolle.nl)

Na ontvangst van je brief vindt er een gesprek plaats met een vertegenwoordiger van de Participatieraad Zwolle en de projectleider. De gesprekken vinden online plaats op 23 september.

Wil je eerst meer informatie stuur dan een mail naar Anne-Wil Lensen, secretaris van de participatieraad (info@participatieraadzwolle.nl).