Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Leerlingenvervoer; wat kan er beter?

Op 5 november organiseerde de Participatieraad Zwolle een bijeenkomst over leerlingenvervoer. Als een kind niet zelfstandig naar school kan, door ziekte, een beperking of gedragsproblemen kan hier een beroep op worden gedaan.Er gaat veel goed in het vervoer van huis naar school en weer terug, maar toch hoort de Raad regelmatig klachten. Tijd om alle partijen te raadplegen en met hen na te denken hoe het vervoer van kwetsbare kinderen beter kan en wat daar voor nodig is.

Het lijkt eenvoudig kinderen van A. naar B. brengen maar de werkelijkheid is weerbarstig en er zijn  veel partijen bij betrokken: ouders, kinderen, gemeente, vervoerder, chauffeurs, school, leerkrachten. Tijdens deze bijeenkomst waren ze er allemaal en dachten mee over oplossingen. Er werd geconcludeerd dat goede communicatie tussen deze partijen heel belangrijk is. Daarnaast is het van groot belang dat chauffeurs de kinderen kennen en weten met welke problematiek zij te maken hebben. Scholing voor chauffeurs is belangrijk. Het zou wenselijk zijn wanneer zij tijdens werktijd scholing aangeboden krijgen. Ook zou begeleiding tijdens de rit een mogelijke oplossing zijn.

Deze en vele andere oplossingen werden aangedragen tijdens de bijeenkomst. Wilt u meer weten of heeft u goede aanvullingen? Geef dit dan door aan de participatieraad via info@participatieraadzwolle.nl