Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp – Participatieraad Zwolle

[ad_1]

Deze maand stuurde de Participatieraad Zwolle een advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp.

In het advies schrijven we het positief te vinden dat de gemeente, het onderwijs en jeugdhulp samen aan tafel zitten en dat de gemeente nadenkt over de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Het ambitieniveau van de Ontwikkelagenda is hoog en ook dat vinden we positief.

We hebben als Participatieraad ook een aantal aanbevelingen en adviezen voor het College. Zo vinden we de rol die het Sociaal Wijkteam gaat spelen onduidelijk neergezet. We adviseren het College die rol duidelijker te omschrijven.

Hier lees je het volledige advies:

Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp – Participatieraad Zwolle

Vorige week stuurden we een advies naar het College over de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp. In het advies schrijven…
[ad_2]

Source