Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Opvang asielzoekers en statushouders

Op 26 juli stuurde de Participatieraad een ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders over de opvang van asielzoekers en statushouders. In ons advies geven we aan dat naast het leren van de Nederlandse taal het gericht toeleiden naar werk van groot belang is.

Hoewel de gemeentelijke rol met de nieuwe Inburgeringswet kleiner is geworden, vragen we het College toch een sterkere regierol te pakken. En in te zetten op meer samenwerking tussen organisaties en instellingen.

Hier lees je het volledige advies >>