Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Participatie in onderzoek is belangrijk en levert veel waardevols op. Toch is participatie niet vanzelfsprekend en komt het in de praktijk niet alti…

[ad_1]

Participatie in onderzoek is belangrijk en levert veel waardevols op. Toch is
participatie niet vanzelfsprekend en komt het
in de praktijk niet altijd van de grond zo blijkt uit recent ZonMW onderzoek.

Veel onderzoekers vinden het nog lastig om inwoners, cliënten en patiënten te betrekken. Het voelt soms als ‘gedoe’.

Wat vind jij? Is er in Zwolle nog een slag te slaan als het om betrekken van inwoners gaat?

En zo ja wat zou de participatieraad, de gemeente, organisaties of inwoners kunnen doen om participatie (in onderzoek) te verbeteren?

[ad_2]

Source