Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe leden


  

Wil jij iets betekenen voor inwoners in Zwolle die te maken hebben met zorg of jeugdhulp of zich zorgen maken over werk, wonen, welzijn, meedoen, leefbaarheid en inkomen?

De Participatieraad Zwolle adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) over al deze belangrijke thema’s. De thema’s worden behandeld in diverse werkgroepen, zodat er voldoende aandacht is voor alle onderwerpen en er vanuit specialisme wordt gewerkt.

Wat doen we precies?

Een voorbeeld: vanuit inwoners kregen we veel signalen over het Wmo-vervoer. De aanmeldtijd was erg lang. Alle werkgroepen haalden signalen op uit de Zwolse samenleving. We kwamen tot de conclusie dat het anders moest en gaven advies. De aanmeldtijd voor Wmo-vervoer werd daardoor gehalveerd. Onze adviezen zijn gebaseerd op de inbreng die wij krijgen vanuit inwoners.

Wie zoeken wij? 

Als Participatieraad willen we graag een afspiegeling van de Zwolse samenleving zijn. Daarom is diversiteit in onze raad heel belangrijk. Kun je goed luisteren naar anderen, durf jij mensen uit je omgeving te vragen naar hun ervaringen, en zie jij jezelf een belangrijke rol spelen in het leveren van goed onderbouwde adviezen aan het college van B&W? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou.

We zoeken onder andere:

  • mensen met ervaringskennis op diverse terreinen (GGZ, beperking, mantelzorg, jeugdhulp etc.),
  • mensen met verschillende etnische achtergronden
  • mensen van diverse gender
  • mensen van diverse leeftijden, vooral jongeren

Kortom, we zoeken inwoners die zich betrokken voelen bij de Zwolse samenleving. Belangrijk is ook dat je voldoende tijd hebt om je in te zetten voor de Participatieraad: er wordt minimaal 10 keer per jaar vergaderd, je maakt deel uit van een werkgroep, je levert een bijdrage voor adviezen aan het college van B&W en daarnaast onderhoud je contact met inwoners om signalen op te halen uit de samenleving of ben je bereid je netwerk daarin verder uit te breiden.

Als Participatieraad hechten we veel waarde aan onze onafhankelijkheid; onze leden zijn daarom niet werkzaam bij een zorgaanbieder die door de gemeente gefinancierd wordt en ook niet actief in de Zwolse politiek. 

Wat bieden we jou?

Mocht onze keuze op jou vallen dan ga je deel uitmaken van een groep betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor inwoners van Zwolle. Je begint als aspirant-lid. Als aspirant-lid ontvang je geen vergoeding, maar je krijgt wél alle ruimte om volledig mee te draaien, toegang tot ons netwerk, de mogelijkheid om scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken. Wanneer een lid vertrekt, dan neem je zijn of haar plaats in. Zodra je lid wordt van de Participatieraad, ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand.

Vragen en reageren

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de secretaris van de Participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl. Veel informatie is te vinden op onze website www.participatieraadzwolle.nl

Heb je belangstelling om deel uit te maken van de Participatieraad? Dan kan je tot uiterlijk 8 maart 2022 je motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar info@participatieraadzwolle.nl ter attentie van mevrouw A. Wertheim, voorzitter van de Participatieraad. 

In je motivatiebrief lezen we graag waarom je deel wilt uitmaken van de Participatieraad, waarom jij de geschikte persoon bent die waardevolle bijdrage kan leveren ons mooie werk, namelijk dat gemeente Zwolle continu in verbinding staat met haar inwoners en iedereen meedoet.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op 23 maart 2022.