Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Uitnodiging Meet & Greet kom jij ook de samenwerking in het Zwols Sociaal Domein versterken?

Samenwerking in het sociaal domein is van groot belang voor goede ondersteuning aan Zwolse inwoners. Daarom stelt de Participatieraad dit thema centraal tijdens de jaarlijkse Meet en Greet.  

Doel van de bijeenkomst is samenwerking in het sociaal domein van Zwolle te verbeteren.

De Participatieraad Zwolle maakt zich sterk voor gemeentelijk beleid dat aansluit bij wat mensen nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk, inkomen, wonen, participatie en leefbaarheid. Zij geven daarover advies aan het College van burgemeester en wethouders zodat de inwoners van Zwolle de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Omdat Sportparkmanagers veel ervaring hebben in het samenbrengen van organisaties wordt tijdens deze bijeenkomst onder hun deskundige leiding gewerkt aan optimale samenwerking binnen het Zwolse Sociaal Domein. Samen kijken we naar goede voorbeelden, gemeenschappelijke belangen en gaan aan de slag met een concrete aanpak om elkaar sneller en effectiever te vinden in het sociaal domein.

Jouw aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld.

Voor wie:     Iedereen die samenwerking in het Sociaal Domein van Zwolle wil verbeteren

Datum:         Donderdagmiddag 6 februari 2020

Locatie:         De Bank, Dijkstraat 6, in Zwolle

Tijd:               Inloop v.a. 13.15 uur. Start 13.30 uur en afsluiten om 17.00 uur

Aanmelden: info@participatieraadzwolle.nl