Regeling chronisch zieken en gehandicapten

27 oktober 2014 adviseerde de Participatieraad over de ‘Zwolse regeling chronisch zieken en gehandicapten’. Ons volledige advies en de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders vindt u hieronder. Advies Participatieraad >> Reactie College >>