Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Trimbos.nl | ‘Je moet niet wachten tot het kind zelf ook problemen krijgt’

[ad_1]

Kinderen van ouders met mentale- of verslavingsproblemen moeten eerder op de radar komen van jeugdzorg. Kinderen en jongeren die bij uitstek baat kunnen hebben bij het meer proactief en preventief werken, zijn de Kinderen van ouderen met Psychische Problemen (KOPP), Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) en Kinderen van Ouders met een lichte Verstandelijke Beperking (KVBO). Terwijl deze kinderen juist vaak buiten beeld blijven bij de hulpverlening (in brede zin), omdat zij zelf (nog) geen problemen vertonen, terwijl hun thuissituatie moeilijk -of soms zelfs onveilig- kan zijn geeft Trimbos aan.

Trimbos.nl | ‘Je moet niet wachten tot het kind zelf ook problemen krijgt’

[ad_2]

Source