Wat wij doen

De Participatieraad Zwolle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Op deze website vindt u de adviezen die wij uitbrengen en alle informatie over onze openbare vergaderingen.

In Zwolle doet iedereen mee
Participatie krijgt steeds meer vorm en inhoud binnen de gemeente Zwolle. Tot 1 juli 2014 waren er verschillende adviesraden die zich vanuit hun eigen expertise inzetten voor participatie: de Wmo-adviesraad, de Integratieraad en de Cliëntenraad SoZaWe. De nieuwe Participatieraad volgt deze raden op.

De aanleiding voor het instellen van één raad is een nieuwe visie op participatie. In die nieuwe visie behartigt de raad de belangen van alle Zwollenaren, niet de belangen van specifieke doelgroepen. Iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen.

Sterke verbinding
Wij zoeken een sterke verbinding met inwoners van de stad, om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. We zoeken voor onze vergaderingen letterlijk de wijken op en we kiezen voor laagdrempelige locaties.

Daarnaast bezoeken onze bestuursleden veel klankbordgroepen, bijeenkomsten, platforms en activiteiten. Daar ontmoeten en spreken zij mensen die direct te maken hebben met thema’s waar de Participatieraad zich voor inzet. Verhalen, tips en problemen die we daar opvangen, gebruiken we als input voor onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College.

Ook ‘online’ krijgt daar een steeds belangrijkere rol in. Via sociale media en deze website nodigen we iedereen uit om vragen, suggesties of ervaringen met ons delen.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.