Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Onze leden stellen zich voor

De leden van de Participatieraad vormen het onafhankelijk adviesorgaan.

klik op het de voornaam om meer te lezen.

Erica

Mijn naam is Erica van Swaay. Ik ben sinds 2023 betrokken bij de Participatieraad.

Zorgen voor naasten anno 2024, dat overkomt je. Ik ben Mantelzorger en mentor.

Lidmaatschap van de Participatieraad Zwolle is een goede uitdaging. Met achtergrond als onderwijs, mantelzorg en mentorschap zet ik mij in voor de werkgroep Zorg Wonen Welzijn en Leefbaarheid.

De verschillende werkgroepen zijn van onschatbare toegevoegde waarde voor de Zwolse samenleving door het signaleren van aandachts-/knelpunten in de samenleving alsook initiatieven ‘van onderop’.

De Participatieraad is in staat daadwerkelijk en accuraat, gevraagd en ongevraagd mee – en vooruit te denken bij plannen en uitvoering van plannen door de gemeente Zwolle.

Zichtbaarheid en betrokkenheid passen bij – en zijn stimulans voor alle werkgroepen binnen de Participatieraad

Het nieuwe Noaberschap, omkijken naar de medemens bestaat. Samenwerkende buurtbewoners binnen wijk -, buurt- en sportverenigingen. Ik zie het als uitdaging en mogelijkheid voor de Participatieraad deze ‘haarvaten’ in de samenleving van Zwolle te betrekken bij het bijdragen aan het functioneren van de publieke sector.

Blijvende vertrekbasis voor gerichte aandacht en zorg voor de medemens.

Persoonlijk: samen met buurtbewoners cultuurhistorische projecten opzetten zoals klanklandschap Wuivend Riet (2016), Kunst & Cultuurroutes, project IJsselFilm, samenstellen van het Receptenschrift in de buurtschap en lidmaatschap van de omgevingscoöperatie

IJsselvallei (2023) met aandacht voor omgevingsparticipatie en natuurbeheer. Doel: verbinding en verhoging leefbaarheid.

Oebele

Ik zit in de Participatieraad sinds 2019. Ik was toen in de positie dat ik te maken kreeg met de uitvoering van de Participatiewet.

Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de samenleving, dat in combinatie met passie voor de Stad Zwolle, heeft er in 2019  toe geleid dat ik heb gesolliciteerd om zitten te nemen in de Participatieraad.

Ik ben in de werkgroep Werk inkomen en participatie (nu Wim) gaan zitten als ervaringsdeskundige participatiewet. Dit werk heeft mij verdieping gebracht welke mij zeer veel voldoening geeft.

Ook kom ik op veel plekken in de stad en praat ik veel met Zwolse burgers. Eerst via de Stadsboer op de markt, maar nu  ben ik werkzaam als Nt2 docent op een Roc in Drenthe.

Verder werk ik ook nog als reisleider bij een avontuurlijke reisorganisatie.

Stephanie

Mijn naam is Stephanie van Witzenburg en samen met mijn man en drie kinderen woon ik in Zwolle Zuid. Als lid van de Participatieraad geef ik advies aan gemeente Zwolle over o.a. de jeugdwet, WMO en (mantel)zorg.

Als je te maken krijgt met een functiebeperking, chronische ziekte of een zorgintensief kind, wil je ondanks de beperkingen een zo ‘normaal mogelijk leven’ kunnen leiden. Maar hoe doe je dat in een samenleving die nog niet voldoende is ingericht voor mensen met een beperking?

Naast lid van de Participatieraad zet ik me vanuit verschillende organisaties in voor een toegankelijk en inclusieve samenleving.

Ik ben een van de Ambassadeurs van het VN verdrag Handicap voor Toegankelijk Zwolle. Daarnaast ben ik initiatiefnemer van Stichting Mooi Leven Huis Zwolle en Stichting de Wereld van Anna Sophie.

Ook schrijf ik columns voor het magazine van Stichting Downsyndroom, MantelzorgNL en Sophi Online en geef ik – als rouw en verliesbegeleider – webinars en gastlessen over het leven met een zorgintensief kind en thema’s als levend verlies.

Alle signalen uit mijn (net)werk neem ik mee in de adviezen aan gemeente Zwolle.

Jan

Mijn naam is Jan Heining. Ben getrouwd en heb twee kinderen en een schoonzoon en schoondochter, en drie kleinkinderen. In 1975 ben ik in Zwolle komen wonen, waar ik de opleiding tot verpleegkundige heb gedaan.

Vanuit het werken in het ziekenhuis heb ik na 18 jaar de overstap gemaakt naar de ouderenzorg waar ik in het management heb gewerkt tot aan mijn pensionering.

Ook ben ik actief als vrijwilliger met name voor mensen met Dementie via Alzheimer Nederland waarin ik me de laatste jaren ook richt op Nederlandse inwoners met van origine een niet-Nederlandse achtergrond. Boeiend vind ik dat.

Uitgangspunt bij het werken voor mensen met Dementie is dat zij de dingen kunnen blijven doen die voor hen belangrijk zijn. Dat verruim ik graag naar alle inwoners van Zwolle als uitgangspunt voor mijn bijdrage in de Participatieraad.

Birgit

Mijn naam is Birgit Michies- de Roos. Zevenendertig jaar ben ik werkzaam geweest, als docent verpleegkunde bij de opleiding ziekenverzorgende en daarna bij Landstede voor de opleiding verzorgende en verpleegkundige. Vanaf 2019 zit ik de WIA.

Naast mijn docentschap ben ik negen jaar raadslid geweest voor de PvdA. In mijn portefeuille zat o.a. het sociaal domein en de jeugdzorg. 

Een onderwerp wat mij beroert is de rol van de mantelzorg bij naasten. Zelf combineerde ik al jaren het geven van mantelzorg samen met mijn echtgenoot met mijn werk en raadswerk.

Mijn betrokkenheid met de zorg en mantelzorg en indien mogelijk invloed te willen hebben is de reden, dat ik lid van de Participatieraad ben.

Ineke

Hallo, inwoners van Zwolle

Mijn naam is Ineke de Vries, ik ben getrouwd en moeder van twee tienerzonen. Sinds nov ’21 ben ik lid van de Participatieraad Zwolle en de werkgroep Jeugd.

Ik heb de opleiding Social Work bij Windesheim Zwolle gevolgd. Met mijn achtergrond in de ambulante Jeugdzorg heb ik intensief gewerkt aan de verbetering van vaardigheden en de aktivering van kinderen met een verstandelijke beperking.

Bij neurodivergentie van je kind kan het een hele zoektocht zijn om passend onderwijs en ondersteuning te vinden. Mooi hoe Zwolle met de ondersteuningsteams binnen scholen een directe lijn maakt met de hulpverlening. Hopelijk draagt dit bij aan een verbetering van de ondersteuning wanneer jongeren die nodig hebben in het onderwijs.

Ik zet mij graag in voor inclusie en normalisatie van jongeren met een neurodivergentie, beperking of handicap. Dat de kwaliteiten die ze hebben gezien en gestimuleerd worden. Dat er ondersteuning en hulp is waar nodig en dat er maatwerk geboden wordt. Wij geven o.a. advies op Jeugdbeleid en horen het graag van jou als je vindt dat dit beter of anders kan!

Dikkie

De Participatieraad Zwolle is een raad waarin we samen zoeken naar wat in Zwolle goed gaat, beter kan en waar burgers verder kunnen gaan met participeren. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, maatwerk is een woord wat we veel horen, gebruiken.

Waarom ik een deel van mijn tijd hieraan besteed? Ik houd van Zwolle en van mensen, vind het fijn om woorden te vinden voor mensen die dat lastig vinden of “uitgepraat” zijn.

Daarvoor heb ik 12 jaar in de gemeenteraad gezeten, bestuurder ben geweest, bij diverse organisaties. Daarnaast koken we ruim 30 jaar voor mensen aan de rand van de samenleving, eenzamen, mensen in armoede.

Op die manier kan ik heel natuurlijk signalen ophalen die we kunnen gebruiken voor een goed advies aan college van B en W.

In de vrije tijd ga ik op pad met onze buscamper, een heerlijk huisje op wielen. Op bezoek bij kinderen, vrienden, binnen- en buiten NL. En samen met mijn man helpen bij vluchtelingen in Griekenland.

Daar leer ik hoe tevreden en dankbaar ik ben in ons mooie Zwolle!

Sharda

Ik ben Sharda en ik woon al 10 jaar in deze zo mooie Zwolle. Ik ben geboren in district Nickerie gelegen in Suriname. Ik heb een beperking en iedereen ziet mij vaak in een rolstoel of nog veel vaker op een scootmobiel. In de tien jaar heb ik Zwolle mogen ervaren als een warme stad in die zin dat iedereen er een plekje kan of zou kunnen hebben. 

Waarom de Participatieraad 

Ik heb uit ervaring geleerd en ik wil graag mijn ervaring gebruiken voor anderen. In mijn ogen doet de Participatieraad vele goede dingen zoals het luisteren naar de inwoners en hun een kans geven om mee te kunnen doen ongeacht of ze nu een kleine of middelgrote portemonnee hebben. Je begrijpt het al, ik zit in de werkgroep Werk, Inkomen en Meedoen van de Participatieraad. Het participeren en daardoor mee kunnen doen is van groot belang voor de samenleving. Daar werk ik graag aan mee. Daarnaast heb ik hele fijne collega’s. 

Mijn slogan is

De Participatieraad…… Daar moet je zijn! 

Evert

Sinds 2019 ben ik lid van de Participatieraad Zwolle en ben ik ook lid en voorzitter van de werkgroep Jeugd.

Ik ben getrouwd, woon sinds 1987 in Zwolle en voel me inmiddels een echte Zwollenaar.

Als lid van de PRZ wil ik signalen ophalen die we kunnen gebruiken voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W. En specifiek voor de groep jeugd.

Waarom jeugd?

Bijna mijn hele werkzame leven werk ik (samen) met deze doelgroep, als cultureel jongerenwerker, jeugdhulpverlener, jeugdbeschermer, leidinggevende, coach, trainer enz.

Ik ben er van overtuigd dat alle jongeren veerkracht hebben en zich in de meeste gevallen wel kunnen redden. Ze kunnen naar school, in hun vrije tijd actief en/of passief zijn, vinden wel een baantje, eigen huisvesting enz. Toch heeft niet iedereen even veel kans om deel te nemen aan en op de manier zoals ze graag zouden willen. Zij hebben daar op een of andere manier ondersteuning bij nodig.

Voor, en het liefste met jongeren en mensen die met en voor de Zwolse jeugd werken, wil ik als lid van de Participatieraad Zwolle, de oren, ogen en stem zijn en zo een bijdrage leveren om Zwolle een nog mooiere, leefbare en toekomstbestendige stad te maken, met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen, jong en oud.

Monique

volgt

Jan

Al 45 jaar dien ik de Zwollenaren in hun inzicht om het sociale domein meer onder de bekendheid van de burgerij te brengen. Ik probeer dat via de werkgroepen Jeugd en Zorg, Wonen, Wellzijn en Leefbaarheid.

Ondersteuningsteam

De inhoudelijk ondersteuner, voorzitter en secretaris ondersteunen de Participatieraad.

Aljona | Voorzitter

Ik ben voorzitter van de Participatieraad Zwolle sinds oktober 2018. In mijn dagelijks leven werk ik als senior onderzoeker inclusieve arbeidsmarkt bij het lectoraat Sociale innovatie bij hogeschool Windesheim.

Oorspronkelijk kom ik uit Oekraïne, ik ben geboren en getogen in Kyiv, de hoofdstad van Oekraïne. Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne hou ik mij veel bezig met de hulpverlening aan de Oekraïense ontheemden in Zwolle en omgeving en aan Oekraïne.

De Participatieraad Zwolle is een groep van betrokken en enthousiaste vrijwilligers die heel graag bijdragen aan de mooier en leefbaarder Zwolle. Ons streven is dat leden van de Participatieraad een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Zwolse samenleving vormen en relevante kennis, ervaring en netwerken hebben om voor de inwoners op te kunnen komen.

Ik voel me betrokken bij de ontwikkelingen binnen het sociaal domein in Zwolle en ik wil graag daaraan bijdragen. Participatie betekent letterlijk ‘actieve deelname’ en is een belangrijk onderdeel van een inclusieve samenleving. Het gaat ervan uit dat iedereen mee kan doen en van waarde is. Een belangrijke route naar een inclusieve samenleving is die van toegankelijkheid (fysieke, sociale en informatietoegankelijkheid). Dat vereist letterlijk en figuurlijk het weghalen van drempels. Iedereen hoort erbij en heeft de mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving!

Ik ben geen lid van de Participatieraad. Als onafhankelijke voorzitter vertegenwoordig ik de Participatieraad Zwolle naar buiten toe, ik probeer individuele leden van de Participatieraad zo goed mogelijk te verbinden en samenhang in de oordeelsvorming te bevorderen. Samen met de leden, die hart hebben voor de stad Zwolle en onze inwoners, zoeken wij manieren om met creatieve en vernieuwende ideeën naar voren te komen die Zwolle helpen nog beter en socialer te worden.

Anne-Wil | Ambtelijk secretaris

Mijn naam is Anne-Wil Lensen. Ik ben ambtelijk secretaris van de Participatieraad Zwolle. Ik vind het waardevol dat inwoners mee kunnen denken én invloed hebben op onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. 

Vanuit zowel mijn werk- als privésituatie heb ik gemerkt dat je als mens kwetsbaar kunt zijn door bijvoorbeeld ziekte of beperking. De Participatieraad kan een stem geven aan of een stem zijn voor (kwetsbare) inwoners die te maken krijgen met hulp en ondersteuning. Zij weten vaak goed wat er goed gaat en wat er beter kan. Als zij meedenken en invloed hebben, is er meer draagvlak voor beleid én krijg je meer tevreden inwoners.

Als ambtelijk secretaris ondersteun ik de leden van de Participatieraad Zwolle. Zo komt bijvoorbeeld de mail van de Participatieraad bij mij binnen, stel ik de agenda’s op, maak verslagen en schrijf de adviezen. Wil je meer weten over wat ik doe als ambtelijk secretaris? Mail dan gerust naar info@participatieraadzwolle.nl 

Ik hoop binnen de Participatieraad Zwolle bij te mogen dragen aan een (nog) mooier Zwolle waarin beleid en uitvoering in het sociaal domein (en onderwerpen die daaraan raken) steeds beter aansluiten op wat inwoners nodig hebben.

Dineke | Inhoudelijk ondersteuner

Mijn naam is Dineke Diender. Ik ben inhoudelijk ondersteuner van de Participatieraad Zwolle
en ben in dienst van Zorgbelang Overijssel.


Ik vind het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering ervan in hun gemeente. Door inwoners en cliënten te betrekken bij beleid ontstaat inzicht in wat het effect is van beleidsmaatregelen. Er komt antwoord op vragen als wat gaat er goed binnen de
gemeente? En wat kan worden verbeterd?

Inwonerparticipatie betekent voor mij dat inwoners daadwerkelijk betrokken worden. Hoe haal je signalen van inwoners op, waar ervaren inwoners knelpunten, welk beleid is bij de gemeente in ontwikkeling en op welke wijze kan de Participatieraad hier gevraagd of
ongevraagd het college van B&W op adviseren zodat het beleid beter aansluit bij de behoeften van inwoners, zijn vraagstukken waar ik de Participatieraad in ondersteun.

Daarnaast ondersteun ik de leden van de Participatieraad bij het vormen van een advies en ondersteun ik de secretaris bij het schrijven van een advies. Ook ondersteun ik bij bijeenkomsten met inwoners en contacten met beleidsmedewerkers over actuele
beleidsontwikkelingen.