Vergaderingen


Onze vergaderdata in 2022, op woensdagavonden, vind je op deze pagina. We wisselen steeds van vergaderlocatie: in een jongerencentrum, een voorziening voor dagbesteding, een verzorgingstehuis of bijvoorbeeld een sportvereniging. Ter plekke laten we ons ook informeren over het werk dat daar gebeurt of gaan we in gesprek met wethouders of de burgemeester.

Wil je een keer aanwezig zijn bij een vergadering? Laat ons dit weten via info@participatieraadzwolle.nl

  • 19 jan 2022 De vergadering vindt digitaal plaats. 
  • 16 feb 2022 Gift city, in gesprek met Hans Bakker en Harry Wilbrink
  • 16 mrt 2022
  • 20 apr 2022 in gesprek met Arnold Messelink van Saeed
  • 18 mei 2022 Zwolle Doet: steunpunt Mantelzorg in gesprek met Kristel Koridon Burgemeester Drijbersingel 11, 8021 DA Zwolle
  • 15 jun 2022 Kadera (huiselijk geweld) in gesprek met Danielle Rijksen kinderhulpverlener opvang Zwolle
  • 21 sept 2022
  • 12 okt 2022
  • 16 nov 2022
  • 14 dec 2022