Adviezen en reacties


 

AdviesReactie
Omgevingsvisie
SchulddienstverleningReactie volgt (verzonden op 13 augustus 2020)
Dagbesteding Beschermd WonenReactie volgt (verzonden op 15 juni 2020)
BasisvaardighedenConceptreactie 20 april 2020
Advies Wmo verordening17 maart 2020
Signalenbrief inzet ervaringsdeskundigenReactie volgt (verzonden op 12 februari 2020)
Aandachtspuntenbrief Leerlingenvervoer12 maart 2020
Vitaal en waardig ouder worden 29 januari 2020
Hervormingsagenda sociaal domein 7 januari 2020
Wet verplichte Ggz     oktober 2019
Advies kind en echtscheiding 6 oktober 2019
Armoede en minimaeffectregelingen 13 september 2019
Versimpelteam 24 april 2019 
Samenspel sociaal domein 12 maart 2019
Leerlingenvervoer 27 februari 2019
Signalenbrief statushouders 28 september 2019
Ouders gezien 12 juli 2019
Regionaal advies PGB beschermd wonen 20 december 2018
Dreigende sluiting Inloophuis De Bres   2 november 2018
Preventie bij en ondersteuning zorgkosten 5 juli 2018
Interventies sociaal domein 26 juni 2018
Woonvisie
Monitor mantelzorg
Advies Visie handhaving sociaal domein B&W  
Aanvullende ondersteuningsmaatregelen mantelzorg  
Lokaal gezondheidsbeleid  
Regie opvang instroom asielzoekers
Klachtenregeling Jeugdzorg
Besteding extra gelden kinderparticipatie 25 januari 2018
Organiseren van het maatschappelijk voorveld maatschappelijke participatie Samenvatting monitoring Uitwerking monitoring
Declaratiefonds participatie voor volwassenen 12 september 2017
inhoudelijke koers doorontwikkeling dagbesteding 18 juli 2017  
Brief Welzorg Instellen van een Crisisteam   5 juli 2017
Experiment participatiewet       5 juli 2017
Beschut werken 27 juni 2017
Versimpelen 4 mei 2017
Schulddienstverlening   2 mei 2017