Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid

De werkgroep Zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid richt zich op de zorg voor en het welzijn van de Zwolse inwoners.  Denk hierbij aan gezondheidzorg, beschermd wonen, uitvoering van huishoudelijke ondersteuning, eenzaamheid van ouderen, In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) staat de landelijke regelgeving van al deze onderwerpen beschreven. De gemeente stelt vervolgens weer de uitvoeringsregels op. De werkgroep volgt dit beleid en de evaluaties bij de inwoners die gebruik maken van de regelingen op de voet.

Gerelateerde berichtgeving