Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.
Listen to this article

Participatieraad Zwolle is op zoek naar nieuwe (aspirant) leden!

28 mei 2024


Geef jij om de samenleving en de mensen om je heen? Wil je de stad Zwolle helpen op het gebied van sociaal domein? Zou je graag het college van burgemeester en wethouders willen adviseren over alles wat er speelt binnen het sociaal domein, sluit dan nu aan bij Participatieraad Zwolle.

We hebben ruimte voor nieuwe leden en iedereen is welkom om te solliciteren! Onze leden hebben diverse achtergronden en dat maakt ons een gewaardeerd adviesorgaan. Door onze diversiteit komen we altijd tot nieuwe ideeën en inzichten en blijven we ons verder ontwikkelen. Wat ons absoluut verbindt, is van waardevolle betekenis willen zijn voor onze samenleving. Dat betekent concreet dat we ons bezig houden met verschillende thema’s binnen het sociaal domein; we leveren gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders in Zwolle en we vangen signalen op uit de Zwolse samenleving om te begrijpen wat er speelt onder de inwoners. Het is belangrijk dat de inwoners zich gezien en gehoord voelen wanneer er beleid wordt gemaakt dat hen betreft. Wanneer er verbinding is met de gemeente, dan is er niet ‘wij en zij’, maar zijn we een team samen, want deze geweldige stad is van ons allemaal.

Hoe ziet ons werk er in de praktijk uit? Om ons verder te kunnen verdiepen in bepaalde thema’s zijn we onderverdeeld in drie werkgroepen: 1) Jeugd, 2) Werk, Inkomen en Meedoen en 3) Zorg, Welzijn, Wonen en Leefbaarheid. De leden van de werkgroepen komen meestal 1 keer per 6 weken samen. De tijdstippen waarop de vergaderingen plaatsvinden zijn verschillend. We hebben daarnaast 1 keer per maand op woensdagavond een plenaire vergadering (alle werkgroepen komen dan samen) en dat doen we op diverse locaties in Zwolle. Vaak sluit ook één van onze wethouders aan. De vergaderingen zijn van 19:30 – 21:30 uur. Daarnaast hebben we werkbezoeken. We organiseren themabijeenkomsten voor onze maatschappelijke partners. We nemen deel aan klankbordgroepen en verschillende bijeenkomsten die vanuit de gemeenten of door onze partners worden georganiseerd. We onderhouden contact met andere adviesorganen in en buiten Zwolle (zoals de Seniorenraad, Jongerenraad en Toegankelijk Zwolle) en we komen samen wanneer we een gevraagd of ongevraagd advies willen schrijven voor het college. Wat ook goed is om te weten, is dat er altijd officieel gereageerd moet worden op onze adviezen. Dus waardevol werk!

Dit doen we allemaal op vrijwillige basis, waarvoor we een vrijwilligersvergoeding ontvangen van €150,00 per maand.

Spreekt dit jou aan en zou je graag meer informatie hierover willen of wil je direct solliciteren, neem dan contact op via info@participatieraadzwolle.nl We willen de sollicitatiegesprekken vanaf 10 juni gaan inplannen. Dus wacht niet te lang en solliciteer zo snel mogelijk! Kijk gerust verder op onze website voor meer informatie.