Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.
Listen to this article

Participatieraad Zwolle zoekt aspirant-leden   

18 maart 2024

Wil jij iets betekenen voor inwoners in Zwolle die te maken hebben met zorg of jeugdhulp of zich zorgen maken over werk, wonen, welzijn, meedoen, leefbaarheid en inkomen?

De Participatieraad Zwolle adviseert het college van burgemeester en wethouders over al deze belangrijke thema’s. De Participatieraad is er, voor en door Zwollenaren. Samen kijken we wat keuzes van de gemeente betekenen voor het dagelijkse leven van inwoners.

Participatieraad Zwolle in het kort

De Participatieraad Zwolle geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Zwolle, en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De participatieraad adviseert over alle aspecten van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over alles wat je als mens in je directe bestaan raakt: werk en inkomen, opgroeien en opvoeden, wonen, zorg en welzijn, inclusie en diversiteit. De Participatieraad Zwolle telt 15 leden. De leden van de Participatieraad nemen zitting op basis van hun kwaliteit en (ervarings)deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen.

We zijn op zoek naar aspirant-leden

We zoeken enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een relevant netwerk in de Zwolse samenleving. Aspirant-leden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle. Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat, vult een aspirant-lid de vrijgekomen plaats in.

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een Zwollenaar die zijn voelsprieten in de Zwolse samenleving heeft, iemand die een brede kijk heeft op wat er op het gebied van het sociaal domein in de samenleving in Zwolle gebeurt. Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om het college van burgermeester en wethouders over deze onderwerpen vanuit inwonersperspectief te adviseren. We zoeken aspirant-leden voor alle onderwerpen, maar in het bijzonder leden die kennis en ervaring hebben met de Participatiewet. Uiteraard is iedereen welkom om te reageren. We vinden diversiteit belangrijk!

Wat bieden we jou?

Mocht onze keuze op jou vallen dan ga je deel uitmaken van een groep van betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Zwolle. Als aspirant-lid ontvang je geen vergoeding. Wel bieden we vanuit de Participatieraad begeleiding bij de werkzaamheden van de Participatieraad, de gelegenheid scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken. Zodra je lid wordt van de Participatieraad, ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand. De duur van het lidmaatschap is vier jaar met mogelijkheid met vier jaar te verlengen.

Vragen en reageren

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de secretaris van de participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl.

Veel informatie is te vinden op onze website www.participatieraadzwolle.nl.