Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

asielzoekers

Opvang asielzoekers en statushouders

Op 26 juli stuurde de Participatieraad een ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders over de opvang van asielzoekers en stat…

Informatienota asielzoekers en statushouders

In 2014 is de instroom van vluchtelingen naar Europa fors toegenomen. Nederland, en dus ook Zwolle, staan voor de opgave een deel van deze vluchtel…