Beschut werken

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening gestopt. Toch blijft er binnen de doelgroep van de Participatiewet een kleine groep mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel begeleiding nodig heeft, dat een beschut werken plek nodig is. Het College van Burgemeester en Wethouders maakte een… Lees verder Beschut werken